Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Ndikimi i Filmit në ndryshimin e pikëpamjes së një shoqërie Homofobike

26 Prill, 2016

Në kuadër të programit “Let It Be” të PriFilmFest, u mbajt diskutimi “Ndikimi i Filmit në ndryshimin e pikëpamjes së një shoqërie Homofobike”, në panelin e të cilit morri pjesë edhe CEL.