Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Ndikimi i Filmit në ndryshimin e pikëpamjes së një shoqërie Homofobike

April 26, 2016

As part of the “Let It Be” program PriFilmFest, u mbajt diskutimi “Ndikimi i Filmit në ndryshimin e pikëpamjes së një shoqërie Homofobike”, në panelin e të cilit morri pjesë edhe CEL.