Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Panel diskutimi me aktivistët e shteteve të rajonit

Panel diskutimi me aktivistët e shteteve të rajonit: Shqipëria, Maqedonia, Sërbia, Bosnia, si dhe me organizatorin e paradave nga Amsterdami.
Tema e këtij paneli ishte “Situata e komunitetit LGBTI në vendet që ata përfaqësojnë, si dhe sfidat që ata përballen gjatë organizimeve të paradave në vendet e tyre.

Ky panel dhe e gjithë java e krenarisë janë mbështetur nga: Civil Rights Defenders, Ambasada e Mbretërisë së Holandës, Bashkimi Europian dhe USAID-ATRC.