Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Diskutim: Shëndeti Mendor në Kushtet e Pandemisë

Diskutimi mbi shëndetin mendor trajtoi çështjen e mirëqenies emocionale dhe ndikimin që ka pasur pandemia në jetën e personave LGBTI+.

Gjatë diskutimit u bë dhe prezantimi dhe shpërndarja e librit të xhepit (self-help kit) me informata mbi menaxhimin e shëndetit mendor.

Broshura “Si ta menaxhojmë ankthin? Teknika përballimi dhe këshilla për vetëkujdes”, mund t’a gjeni në Fondacioni 17.