Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Diskutim: Gratë lezbike, biseksuale, trans dhe queer në lëvizjen LGBTI+

Diskutimi ka shpalosur përvojën e grave lezbike, biseksuale, trans dhe queer me aktivizmin dhe realitetin social.