Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Dita Ndërkombëtare e Aseksualëve

19 Janar, 2024

6 prill 2023

Dita Ndërkombëtare e Aseksualëve është një ditë kushtuar ndërgjegjësimit dhe promovimit të pranimit të aseksualitetit. Dita ofron një mundësi për të edukuar të tjerët rreth aseksualitetit, për të diskutuar sfidat me të cilat përballen njerëzit aseksualë. Qëllimi i Ditës Ndërkombëtare të Aseksualëve është të ndihmojë në krijimin e një bote në të cilën njerëzit aseksualë njihen, respektohen dhe vlerësohen si anëtarë të rëndësishëm të shoqërisë.