Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Ceremonia përmbyllëse e Shkollës Verore 2018 “Coallitions, Activism, Representation”

8 Nëntor, 2023

CEL në bashkëpunim me University Program for Gender Studies and Research ka bërë çertifikimin e studentëve lidhur me përfundimin e Shkollës Verore 2018 në ceremoninë permbyllëse.

Falendërojmë mbështetësit Civil Rights Defenders, bashkëpunuesit University Program for Gender Studies and Research dhe të gjithë pjesëmarrësit.