Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Ceremonia përmbyllëse e edicionit të parë të Shkollës Verore 2015

7 Nëntor, 2023

Ceremonia e çertifikimit të Edicionit të parë të Shkollës Verore për Gjini dhe Seksualitet, organizuar nga CEL dhe Programi i Universitetit për Studime dhe Hulumtime Gjinore.

Ky event është mbështetur nga Civil Rights Defenders.