Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Diskutim Queer – Rrëfime personale për Shëndetin Mendor

6 qershor 13:00 - 14:30
Project Space Shtatëmbëdhjetë

Rrëfimet personale të aktivistëve të personave LGBTIQ+ Xheni Karaj dhe Lilith Zi vijnë si rezultat i nevojës për të normalizuar diskutimin e hapur mbi tema të shëndetit mendor. Ato do të ndajnë më shumë rreth sfidave të tyre dhe se si janë ballafaquar me to. 

Kjo ngjarje do të moderohet nga Bind Skeja, Drejtor i Qendrës për Informim Psiko-Social (QIPS).

*Eventi do të jetë i mbyllur për media.