Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

REAGIM në lidhje me deklaratën e zyrtarit te Ministrisë së Drejtësisë Z. Xheladin Krasniqi për personat LGBTI në Kosovë

14 Nëntor, 2023

14 Shkurt, 2019

Organizatat Qendra për Barazi dhe Liri – CEL dhe Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD, dënojnë ashpër gjuhën e përdorur nga ana e Zyrtarit të Ministrisë së Drejtësisë Z. Xhelajdin Krasniqi. Z. Krasniqi ka cilësuar personat LGBTI si degjenerim të skajshëm, thirrje për vrasje dhe përdhunim të personave LGBTI.

“Uuuuu çfarë degjenerimi i skajshëm. E shpat e bi bre. Mir ishkon pra se me ju hjek koken me ja u rras shpaten ne b****”

Kjo deklaratë publike e Z. Xheladin Krasniqit është nxitje dhe përhapje e urrejtjes ndaj personave LGBTI dhe si e tillë është vepër penale e dënueshme me Kodin Penal të Kosovës. Pëveç kësaj, deklarata homofobike e Z. Xheladin Krasniqit është jashtëzakonisht fyese ndaj personave LGBTI. Prandaj CEL dhe CSGD do t’i shfrytëzojë të gjithë hapat ligjor për ta mbajtur përgjegjës Xheladin Kransiqin për deklaratën e dhënë.

CEL dhe CSGD dënojnë çfarëdo gjuhe të urrejtjes që i drejtohet personave LGBTI apo cilit do komunitet tjetër që jeton në Kosovë dhe gëzon mbrojtje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet tjera në fuqi.

Të gjithë zyrtarët e Qeverisë së Kosovës dhe institucioneve tjera publike që shpërndajnë gjuhë të urrejtjes duhet të japin llogari dhe të mbahen përgjegjës për deklaratat e tilla. Punonjësit e institucioneve publike marrin pagë nga taksat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe duhet të kryejnë detyrën e tyrë në përputhje me Kushtetuten dhe ligjet e Kosvovë të cilat sanksionojnë gjuhën e urrejtjes dhe diskriminim dhe promovojnë gjithëpërfshirjen dhe tolerancë. Prandaj përgjegjësia dhe llogaridhënja e këtyrë zyrtarëve duhet të jetë në nivel më të lartë. Ne kërkojmë që Ministria e Drejtësisë të ndërmarrë masa diciplinore të menjëherëshme ndaj Xheladin Krasniqit për deklaratën e dhënë.

CEL Kosova & CSGD