Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Punëtori për avokim dhe çështje gjyqësore

13 Mars, 2019

CEL ishte pjesë e punëtorisë për avokim dhe çështje gjyqësore në lidhje me #CivilPartnership në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga ILGA-Europe me përkrahjen e Council of Europe SOGI unit në Podgoricë, Mal të Zi.