Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Konferenca Rajonale për Lirinë e Asamblesë në Ballkanin Perëndimor

25 Janar, 2016

Rajmonda Sylbije ishte pjesë e panelit ” Mbrojtja e lirisë së tubimit ”.
Përvojat dhe zgjidhjet e reja, gjatë Konferencës Rajonale për Lirinë e Asamblesë në Ballkanin Perëndimor të organizuar nga YUCOM dhe Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut.