Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Nata e Cikave

25 prill 2023

Nata e Cikave shërben si një mbledhi për të gjitha gratë queer në një vend të rehatshëm, në mënyrë që këto gra të mund të shprehin sfidat dhe pakënaqësitë e tyre nga përvojat e tyre personale si pjesë e Komuniteteve LGBTQI+. Në këtë event diskutojmë për tema të ndryshme, duke përfshirë shëndetin mendor, punësimin, barazinë dhe lirinë e shprehjes.