Kuizi Trivia

Aktivistë të ndryshëm që ishin prezent në Prishtinë për të përkrahur Javën e Krenarisë ishin morën pjesë në kuizin Trivia. Qëllimi i këtij kuizi ishte rrjetëzimi mes aktivistëve lokal dhe rajonal.