Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Albumi i Piro Rexhepit 2001-2003

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi

Disa nga fotografitë e arkivuara janë bërë me rastin e lansimit të organizatës se parë LGBTQ+ ne Kosovën e pas-luftes “Elysium,” pak ditë pas regjistrimit të organizatës dhe fitimit të grantit të parë nga Olaf Palme, që mundesuan hapjen e zyreve dhe lansimin e disa projekteve për HIV preventiv dhe për trajnimin e psikologëve për sensibilizim të çështjeve LGBTQI+. Disa nga fotografitë e tjera janë nga netët e filmit queer që kemi organizuar unë dhe Antonio [Da Silves] ku një herë në muaj organizonim projektimin e filmave me tema Queer dhe Trans nga 2001 – 2003. Si dhe festa të ndryshme që kemi organizuar për përcjelljen e miqve që iknin nga Kosova. Nga personazhet në foto do të vini re që është edhe Lorik Berisha i cili nuk jeton më. - Piro Rexhepi