• Centre for Equality and Liberty

  Be the change
  you want to see

  We thank all our supporters who have believed and continue believing in our vision.

 • Centre for Equality and Liberty

  Love is

  beautiful

  We thank all our supporters who have believed and continue believing in our vision.

 • Centre for Equality and Liberty

  The humans rights are

  Not optional

  We thank all our supporters who have believed and continue believing in our vision.

Vision

Make the world a better place where LGBTIQ+ people are safe equal and free.

Mission

Advance the well-being of LGBTIQ+ people through protection, empowerment and advocacy.

Objective

The LGBT community is empowered to claim their rights, advocate for law enforcement, and influence society's increased acceptance of the LGBT community.

What is Centre for Equality and Liberty?

Centre for Equality and Liberty of the LGBT community in Kosova (CEL) was established in July, 2013 with the aim to empower the LGBT community in Kosovo.

CEL prevents the discrimination based on sexual orientation and gender identity, raise awareness of the general population on LGBT rights and advocate for equal rights and nondiscrimination of the LGBT community in Kosovo in accordance with the Constitution and the laws of the Republic of Kosovo. Read More

The latest news

Prishtina me Qendrën “Drop-in për komunitetet LGBTI

Sot, u nënshkrua kontrata me Komunën e Prishtinës lidhur me shfrytësimin e një hapësire dedikuar personave LGBTI. Komuna e Pishtinës ka ofruar një hapësirë për personat LGBTI për hapjen e një qendre të re ‘Drop in’.Jemi tej mase falenderues për bashkpunimin që na u është ofruar si mundësi. Kjo kontratë nuk është vetëm kontratë për […]

Statement on International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia

Më 17 Maj si në Kosovë ashtu edhe në gjithë botën shënohet Dita Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Bifobisë dhe Transfobisë (IDAHOBIT), për të vënë theksin në dinjitetin e të gjithë personave, pavarësisht se kënd e dashurojnë apo pavarësisht identitetit të tyre gjinor. Shënimi i kësaj dite paraqet një moment që kërkon të tërheqë vëmendjen e publikut, […]

SUMMER SCHOOL - Call for applications

Gjinia dhe Seksualiteti 1-8 Qershor Thirrje për aplikim. Për shkak të rrethanave dhe kufizimeve të krijuara nga COVID-19, këtë vit, shkolla verore do të mbahet online përderisa ne do të vazhdojmë të ofrojmë një mjedis  mbështetës mësimor dhe të ndërtojmë një komunitet praktikash lidhur me gjininë, të drejtat seksuale dhe drejtësinë shoqërore. Në veçanti, ne […]

Donors