Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Press Release: The speech of Mr. Mërgim Lushtaku in the rostrum of the Assembly of Kosovo regarding the institution of marriage is contrary to the values guaranteed by the Constitution of Kosovo

October 22, 2020

Më 21 tetor 2020, duke e parafrazuar deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, z. Mërgim Lushtakun i cili nga foltorja e Kuvendit të Kosovës thotë që: Shkenca ka vlerësuar që legalizimi i martesës së seksit të njëjtë do të çoj në efekte katastrofike shoqërore dhe familjare…

Shumica e studiuesve bien dakord se fëmijët e rritur nga prindërit biologjik të një martese të qëndrueshme janë më të mirë sesa fëmijët në forma tjera familjare… Martesa është në mënyrë të natyrshme institucion heteroseksual. Gjithashtu, ajo çfarë mund të nxjerrim prej martesës së seksit të njëjtë është që fëmijët nuk kanë nevojë për nëna dhe baballarë dhe se martesa nuk është qëllim që të ketë foshnje. Ky model i martesës i sheh fëmijët opcional dhe të pa rëndësishëm.

Civil society organizations, Center for Freedom and Equality (CEL), Center for the Development of Social Groups (CSGD), Youth Initiative for Human Rights – Kosovo (YIHR KS), Kosovo Center for Gender Studies (KCGS), and Civil Rights Defenders (CRD) believe that these statements are completely unacceptable and such action only increases intolerance, hatred, and mistrust among people, because the offense, intolerance of a certain social group is of no value. human rights defenders, the organizations organized an action at the PDK headquarters in which 5 activists participated. Activists held placards with various messages as well as LGBTI flags. All safety measures against COVID-19 have been observed, including distance and masks.

The organizations have also written to the Democratic Party of Kosovo asking them to give an answer if the statement of Mr. Mërgim Lushtaku to the rostrum of the Assembly of Kosovo are also PDK positions and how will I address the PDK intolerance and hate speech on social media by its members who hold public office and are elected by the citizens of Kosovo. We have also expressed our view that according to modern societies, the family is defined as a group of people who are connected through marriage, cohabitation, and birth. Anthropologists and modern societies know different family organizations. They can be man, woman and child or woman and child or man and child as well as man, man and child or woman, woman and child.

Center for Equality and Liberty – CEL

Center for Social Group Development – CSGD

Youth Initiative for Human Rights – Kosovo – YIHR KS

Kosovo Gender Studies Center – KGSC

Civil Rights Defenders – CRD