Arkivi i Lëvizjes LGBTI+ në Kosovë

Vizitë studimore në Shqipëri, Tiranë

September 15, 2017

CEL ka mbajtur një vizitë studimore në Shqipëri, Tiranë me ç’rast është takuar me disa organizata jo-qeveritare dhe akter të tjerë të rëndësishëm për të drejtat e njeriut.


Gjatë takimeve kemi shkembyer përvojat e punës si dhe mënyrën e trajtimit të çështjeve LGBT nga institucionet, nivelin e homofobisë, të arriturat e planit të veprimit, ligjet të cilat mbrojnë personat LGBT si dhe ndikimi i ndryshimeve politike në komuniteteve LGBT.


Kjo vizitë është aktivitet i projektit “LGBT Rights-Advancement in Kosovo” që mbështetet nga Kosovo Civil Society Foundation (KCSF).