Vizite studimore ne Tirane,Shqiperi

Me daten 10 – 12.09.2017 Qendra per Barazi dhe liri(CEL) ka mbajtur nje vizite studimore ne Tirane,Shqiperi me c’rast eshte takuar me disa organizata jo-qeveritare dhe akter te tjere te rendesishem per te drejtat e njeriut.


Gjate takimeve kemi shkembyer pervojat e punes si dhe menyren e trajtimit te ceshtje lgbt nga institucionet, nivelin e homofobise, te arriturat e planit te veprimit, ligjet te cilat mbrojne komunitetin si dhe ndikimi i ndryshimeve politike ne komunitetin LGBT.


Kjo vizit është aktivitet i projektit “LGBT rights-Advancement in Kosovo” që mbështetet nga Kosovo Civil Society Foundation (KCSF).