Punëtori për avokim dhe çështje gjyqësore

CEL ishte pjesë e punëtorisë për avokim dhe çështje gjyqësore në lidhje me #CivilPartnership në Ballkanin Perëndimor, organizuar nga ILGA-Europe me përkrahjen e Council of Europe SOGI unit në Podgoricë, Mal të Zi.