Përmirësimi i gjendjes së komunitetit LGBTI në Kosovë!

Të dashur miq,

Ambasada Holandeze në Kosovë shprehë kënaqësine të njoftojë që sot u nënshkrua kontrata e re projekti Matra “Përmirësimi i gjendjes së komunitetit LGBTI në Kosovë!”

Projekti fillon në nëntor 2016 dhe do të zgjasë përafërsisht dy vite.

Të pranishëm gjatë nënshkrimit të kontratës ishin: Cel Kosovo,Radio Urban Fm, Kosovo Youth Council dhe Kosovo Health Foundation.

Shpresojmë në bashkëpunim të frytshëm në këtë projekt të rëndësishëm.