Konferenca Rajonale për Lirinë e Asamblesë në Ballkanin Perëndimor

Rajmonda Sylbije pjesë e panelit ” Mbrojtja e lirisë së tubimit ”. Përvojat dhe zgjidhjet e reja, gjatë Konferencës Rajonale për Lirinë e Asamblesë në Ballkanin Perëndimor të organizuar nga YUCOM dhe Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut.