Personat LGBT vazhdojnë të përballen me vështirësi të mëdha

, 40 Washington Square S

Pas prezantimit të situatës aktuale për personat LGBT në shoqërinë tonë dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohet ky komunitet, Rajmonda Sylbije, Drejtore Ekzekutive i Qendrës për Barazi dhe Liri (CEL Kosova) hapi debatin që u organizua në Pejë (i pari i këtij lloji) nga organizata e përmendur më lart.

Znj. Sylbije deklaroi: “Personat LGBT vazhdojnë të jetojnë dyfish, prandaj një nga komponentët kryesorë të organizatave tona është fuqizimi i personave LGBT, si dhe ngritja e vetëdijes në mesin e popullatës së përgjithshme kosovare për pranimin e tyre si një komponent i barabartë i shoqërisë.

“Lidhur me kornizën ligjore të Kosovës, Teuta Hoxha nga Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë (YIHR KS) tha se duke analizuar këtë kuadër ligjor lidhur me të drejtat e barabarta për personat LGBTI është shumë e qartë se Kosova ka një Kushtetutë shumë të avancuar; Megjithatë, sipas Hoxhës “pengesa më e madhe me të cilën përballemi është mungesa e diskutimit për personat LGBT, sepse vetëm grupe të vogla avokojnë dhe diskutojnë për komunitetin dhe nuk mjafton që të ketë një ndikim më të madh”.
Duke theksuar rolin e rëndësishëm të Avokatit të Popullit, Shqipe Malaj përmendi se sistemi jofunksional është një nga problemet më të mëdha në lidhje me të drejtat LGBTI, prandaj sipas saj “Zyra e Avokatit të Popullit vazhdimisht përpiqet të ofrojë kushtet më të mira të mundshme për parashtrimin e ankesave për çdo pakënaqësi që mund të lindin “, duke vazhduar me faktin se ngritja e ndërgjegjësimit në mesin e popullatës së përgjithshme është një nga aspektet më të rëndësishme në të cilat duhet të përqendrohemi.
Ky aktivitet u mbajt si pjesë e programit Engagement for Equity, i cili financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID, dhe i implementuar nga Qendra Burimore për Trajnim të Avokimit – ATRC.