Hapja e ekspozitës “QUEIN” – Autore: Majlinda Hoxha

Ekspozita e organizuar nga CEL përbëhet nga storie personale të personave LGBTI që jetojnë në Kosovë.

Arti luan një rol kyç në promovimin e të drejtave të njeriut, kjo ekspozitë prezantoi storie të personave LGBTI përmes prizmit të kamerës, duke adresuar përditshmërinë e ndërthurjes së jetës utopike të personave LGBTI në Kosovë. Ekspozita është një koleksion i imazheve që përmbanë fragmente të këtyre tregimeve.