Përmirësimi i gjendjes së komuniteteve LGBTI në Kosovë!

Dear friends,

Ambasada Holandeze në Kosovë shprehë kënaqësinë të njoftojë që sot u nënshkrua kontrata e re,- projekti Matra “Përmirësimi i gjendjes së komuniteteve LGBTI në Kosovë!”

The project starts in November 2016 and will last approximately two years.

Të pranishëm gjatë nënshkrimit të kontratës ishin: Cel Kosovo, Radio Urban Fm, Kosovo Youth Council dhe Kosovo Health Foundation.

We hope for fruitful cooperation in this important project.