CEL nënshkroi kontratën për projektin “Përparimi i pozitës së komunitetit LGBT në shoqëri”.

CEL nënshkroi kontratën për projektin “Përparimi i pozitës së komunitetit LGBT në shoqëri”.

Ju faleminderit shumë Ambasada e Holandës në Kosovë