CEL nënshkroi kontratën për projektin “Avancimi i Pozitës së komuniteteve LGBTI në Shoqëri”.

CEL nënshkroi kontratën për projektin “Avancimi i Pozitës së komuniteteve LGBTI në Shoqëri”.

Ju faleminderit shumë Ambasada e Holandës në Kosovë.