Cel Kosovo nënshkruajti kontratë me Austrian Development Agency.

Sot, Cel Kosovo nënshkruajti kontratë me Austrian Development Agency.
Projekti do të fokusohet në ngritjen e vetëdijes për të drejtat e komunitetit LGBTI.
Ne i falenderojmë për përkrahjen e vazhdueshme në promovimin dhe avancimin e të drejtave të komunitetit LGBTI në Kosovë.