CEL Kosova nënshkruajti kontratë me Austrian Development Agency.

Cel Kosovo nënshkruajti kontratë me Austrian Development Agency. Projekti do të fokusohet në ngritjen e vetëdijes për të drejtat e komunitetit LGBTI.
Ne i falenderojmë për përkrahjen e vazhdueshme në promovimin dhe avancimin e të drejtave të komunitetit LGBTI në Kosovë.