Deklaratë e përbashkët në mbështetje të të drejtës në identitet gjinor si e drejtë fundamentale njerëzore

Blert Morina, ka paraqitur kërkesën për ndërrim të emrit dhe të shënuesit të gjinisë në dokumentet e identifikimit, në mënyrë që ato të reflektojnë identitetin e tij gjinor. Zyra e Gjendjes Civile në Gjakovë dhe Agjencia për Regjistrimin Civil kanë refuzuar këtë kërkesë duke shkelur të drejtën e Blertit në privatësi dhe obligimet për mbrojtje të të drejtave të njeriut që dalin nga Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet në fuqi.

Read More

Takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë.

Së bashku me kolegët nga Qendra për Barazi dhe Liri e Kosovës dhe Parada ponosa Beograd – Parade Pride e Beogradit ne patëm një takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë. Ne diskutuam për statusin e LGBTI në rajon, sfidat e aktivistëve LGBTI dhe mënyrat se si të mbështesim luftën tonë për një shoqëri pa diskriminim, dhunë dhe urrejtje ndaj LGBTI. Faleminderit edhe një herë, Komiteti Norvegjez i Helsinkit për rregullimin e këtij takimi!

Eventi më i madh ”Defender’s Days”

Filloi eventi më i madh ”Defender’s Days” i organizuar nga organazata Civil Rights Defenders në Suedi i cili ka për qëllim bashkimin e partnerëve aktivistë me qëllim të ngritjes së kapaciteteve, sensibilizimin në mes tyre, si dhe prezentimin e mënyrës së aktivizmit nëpër Shtetet e tyre. Në këtë event po marrin pjesë edhe dy aktiviste nga organizata Qendra për Liri dhe Barazi (CEL).

Konferenca ‘Rritja e pjesëmarrjes së grupeve të margjinlizuara në Kosovë

U mbajt konferenca e organizuar nga ATRC me temën: “Rritja e pjesëmarrjes së grupeve të margjinlizuara në Kosovë” në panelin e titulluar “Komuniteti LGBT dhe shoqëria kosovare” ishin të ftuar: Avokati i popullit – Hilmi Jashari, i cili foli për rolin e tij në mbrojtjen e komunitetit LGBTI si dhe për mangësit e ligjeve në fuqi , Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të mirë, me c’rast foli për arritjet dhe sfidat e institucioneve shtetërore në lidhje me të drejtat e komunitetit LGBTI kurse Linda Gusia sociologe njëkohesisht dhe anëtare e bordit të CEL diskutoj për Seksualitetin dhe cështjën LGBTI, duke shpjeguar rolin a arsimit si të rëndësishëm për komunitetin LGBTI.

Read More

Takim me përfaqësuesit e Strehës

Stafi i CEL pati një takim shumë produktiv me përfaqësuesit e STREHA, e vetmja strehë e mbetur në rajon. Gjatë takimit është diskutuar mbi bashkëpunimin e mëtejshëm në lidhje me ndihmën për të rinjtë LGBT të pastrehë në rajon.