Konferenca ‘Rritja e pjesëmarrjes së grupeve të margjinlizuara në Kosovë

U mbajt konferenca e organizuar nga ATRC me temën: “Rritja e pjesëmarrjes së grupeve të margjinlizuara në Kosovë” në panelin e titulluar “Komuniteti LGBT dhe shoqëria kosovare” ishin të ftuar: Avokati i popullit – Hilmi Jashari, i cili foli për rolin e tij në mbrojtjen e komunitetit LGBTI si dhe për mangësit e ligjeve në fuqi , Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të mirë, me c’rast foli për arritjet dhe sfidat e institucioneve shtetërore në lidhje me të drejtat e komunitetit LGBTI kurse Linda Gusia sociologe njëkohesisht dhe anëtare e bordit të CEL diskutoj për Seksualitetin dhe cështjën LGBTI, duke shpjeguar rolin a arsimit si të rëndësishëm për komunitetin LGBTI.

Read More

Takim me përfaqësuesit e Strehës

Stafi i CEL pati një takim shumë produktiv me përfaqësuesit e STREHA, e vetmja strehë e mbetur në rajon. Gjatë takimit është diskutuar mbi bashkëpunimin e mëtejshëm në lidhje me ndihmën për të rinjtë LGBT të pastrehë në rajon.