Nëse keni qenë viktimë e krimeve të urrejtjes bazuar në orientimin tuaj seksual dhe / ose identitetin gjinor, këtu mund të gjeni informacion në lidhje me ndihmën juridike që ofron CEL; duke përfshirë mekanizma të tjerë si Policia e Kosovës dhe Avokati i Popullit.