Anëtarët e CEL-it organizojnë dhe marrin pjesë në konferenca regjionale dhe ndërkombëtare, me qëllim të zhvillimit ndërpersonal, shkëmbimit te ideve e kultivimit të relacioneve, si dhe të zhvillimit të shkathtësive udhëheqëse. Udhëheqësit e folësit LGBT synojnë forcimin e identitetit dhe rritjen e krenarisë LGBT, padiskutim e domosdoshme për aktivizmin shoqëror.