CEL organizon evente kreative me artistë e performues inovativ e provokues nga kominitetit LGBT. Anëtarët e mysafirët mund t'i bashkangjiten ftymës së gëzueshme, frymëzuese e edukuese të muzikës, vallzimit apo arteve vizuele.