CEL herë pas here merr pjesë në një show radioje lokale, ku stafi dhe mysafir të rëndësishëm nga komuniteti LGBT diskutojnë tema të ndryshme, me qëllim informimi të dëgjuesve rreth organizatës dhe komunitetit LGBT. Dëgjuesit janë të lirë të telefonojnë për të shtruar pyetje, si dhe të nxisim bashkë-bisedë mes komunitetit dhe shoqërisë.