Në luftën për ndryshime, aktivizmi shpesh duhet të shfaqet dhe në rrugë. CEL organizon hecje, demonstrata, dhe aksione tjera paqësore në rrugë, për t'i treguar shoqërisë që komuniteti ekzsiton, është i bashkuar, dhe nuk mund të trajtohet padrejtësisht.