Nëse keni qenë viktimë e krimeve të urrjetjes në bazë të orientimit seksual dhe/ apo identitetit gjinorë, këtu mund të gjeni informata për ndihmën ligjore që CELofron;  përfshirë edhe mekanizmat tjerë si Policia e Kosovës dhe Avokati i Popullit.