Thirrje për Aplikim: Trajnim me Student të Sociologjisë

Qendra për Liri dhe Barazi për komunitetin LGBT në Kosovë (CEL) bënë thirrje për aplikim, për pjesëmarrësit e interesuar për punëtorinë “Trajnim për Student të Sociologjisë”. Punëtoria do të zgjas 3 ditë dhe do të mbahet nga 23 - 25 mars 2018, jashtë Prishtinës. Punëtoria do të përfshij informacione të shkurtra lidhur me çështjet LGBTI në botë dhe informacione nga Kosova; po ashtu trajtimi i  çështjes LGBTI nga këndi Sociologjik.

Të gjithë të interesuarit duhet të  dërgojnë dokumentacionin e tyre në email adresën info@cel-ks.org, dhe jo më vonë se 24 Shtator 2017:

1. CV

2. Letër motivuese

Ky trajnim është aktivitet I projektit  “Improving the position of LGBT community in Kosovo” mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës.  

Jeni të mirseardhur te aplikoni dhe ju urojmë shumë fat!